ENL_logo_fin04

Egészségbiztonság
Nemzeti Laboratórium
HUNGARY

A homoki prérifű inváziója

2024. március 27-én a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Kísérletes Vegetációökológia Kutatócsoportja és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében Kecskeméten megrendezésre került ez a szakmai találkozó. A rendezvényre meghívást kaptak a fajjal eddig foglalkozó kutatóhelyek (Debreceni Egyetem, a Soproni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem és HUN-REN Ökológia Kutatóközpont) és érintett nemzeti parkok (Kiskunsági NP és Hortobágyi NP) szakemberei. A találkozó elsődleges célja az volt, hogy kapcsolatot teremtsen a fajjal foglalkozó kutatók és a gyakorlati természetvédelem szakemberei között.
Az első szekcióban a prérifűvel kapcsolatos hazai kutatások kerültek bemutatásra. Dr. Tölgyesi Csaba a prérifű félparazitákkal és kompetítorokkal való visszaszorításának lehetőségeiről beszélt, Dr. Torma Attila a prérifű ízeltlábú közösségekre gyakorolt hatásait ismertette, míg Dr. Kröel-Dulay György (a találkozó főszervezője és moderátora) a faj kiskunsági térképezésének eredményeit és az elindított hosszú távú monitorozásokat és kísérletes vizsgálatokat mutatta be. A következő szekcióban egy moderált beszélgetés keretében a résztvevők megvitatták, hogyan látják a prérifű invázióját a következő évtizedekben és mik lehetnek a védekezés lehetséges módjai. A következő szekciót Rigó Attila előadása nyitotta, melyben ismertette az előfordulási adatok összehangolt gyűjtésének lehetséges módjait és szóba került a lakosság bevonásának lehetősége is (citizen science), majd Dr. Tanács Eszter beszélt távérzékelési módszerek lehetséges felhasználásáról a prérifű hazai elterjedésének monitorozásában. Ezek után Dr. Sipos Ferenc, a KNP igazgatóhelyettese ismertette a Nemzeti Park eddigi tapasztalatait a fajjal kapcsolatban, a faj ökológiájától kezdve az irtás gyakorlati kihívásaiig. Végül a résztvevők kísérletet tettek az eddigi tudás szintetizálására és megegyeztek a további teendőkről.
A találkozó eredményeként megalakult egy informális “Sporobolus-munkacsoport”, a résztvevők megállapodtak, hogy a jövőben egyeztetnek egymással a folyó és tervezett kutatásokról és eredményekről, ezekről évente egyszer egy hasonló találkozó keretein belül számolnak be egymásnak. A résztvevők összeállították továbbá a legfontosabb kutatási feladatok listáját és azonosították a legfontosabb nem kutatási feladatokat is. A csoporthoz való csatlakozás lehetősége mindenki számára adott; kifejezett cél is lenne a fajjal foglalkozó kutatók és természetvédelmi szakemberek összefogása, a kutatások és a természetvédelmi beavatkozások összehangolása.
Kapcsolattartó: Rigó Attila (rigo.attila@ecolres.hu) és Kröel-Dulay György (kroel-dulay.gyorgy@ecolres.hu)

A kutatás az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium Invázióbiológiai Divízió kutatási programjának részeként, a Széchenyi Terv Plusz program keretében az RRF-2.3.1-21-2022-00006 számú projekt támogatásával valósult meg.